الهام حمیدی، بازیگر زن ایرانی از مردم خواست به این کمپین بپیوندند

یکی از بازیگران زن ایرانی از مردم خواست که به کمپین حمایت و خرید از تولیدات و البسه ملی و داخلی بپیوندند، الهام حمیدی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: “هر روز جلو تر میریم ابعاد گسترده تری از این اتفاق کشف و نمایان میشه در خبرها و به نقل از مدیر عامل تامین اجتماعی شنیدم حدود […]